Raspisan konkurs za objavljivanje knjiga

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (,,Sl. glasnik RS” broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), člana 8. Odluke o budžetu opštine Temerin za 2018. godinu (“Sl. list opštine Temerin”, broj 23/2017)  i člana 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Temerin (“Sl….

Tražite posao?

Ako tražite posao… DTD Ribarstvo Bački Jarak nudi stabilno zaposlenje, sigurnu zaradu sa mogućnošću napredovanja i usavršavanja