Raspisan konkurs za objavljivanje knjiga

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (,,Sl. glasnik RS” broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.), člana 8. Odluke o budžetu opštine Temerin za 2018. godinu (“Sl. list opštine Temerin”, broj 23/2017)  i člana 2. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinanasiraju iz budžeta opštine Temerin (“Sl. list opštine Temerin”, broj 2/2017) i Zaključka  o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje izdavačke delatnosti – objavljivanje knjiga u 2018 godini  iz budžeta  opštine Temerin, broj 06-1/18-52-5-01, koje je donelo  Opštinsko veće dana 20.04.2018. godine, Opštinsko veće opštine Temerin, na 83. sednici održanoj 20.04.2018. godine, raspisuje KONKURS za  sufinansiranje izdavačke delatnosti- objavljivanje knjiga u 2018. godini.